Start "Wega" zaprasza Święto Niepodległości 2014

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Święto Niepodległości 2014

Wega” MCKiS, LKS „Ciężkowianka” Jaworzno

Prowadzący imprezę

Polonia Restituta w Ciężkowicach

W ubiegły piątek 7 listopada w Ciężkowicach w klubie „Wega” po raz czternasty odbyła się wieczornica niepodległościowa zorganizowana przez klub MCKiS „Wega” oraz LKS „Ciężkowianka” Jaworzno z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość rozpoczął „Mazurek Dąbrowskiego”, który zaintonował chór „Sokół” przy MCKiS po którym czar patriotycznej poezji Leopolda Staffa w sposób niezwykle ekspresyjny oddała młoda, utalentowana uczennica I LO w Jaworznie Zofia Fryś. W imieniu organizatorów licznie przybyłą publiczność powitali prezes LKS „Ciężkowianka” Jaworzno Janusz Ciołczyk oraz Zofia Fryś.

W przeszłości wykłady w ciężkowickim klubie przeprowadzali: śp. profesor Wojciech Dziedziak oraz Janusz Ciołczyk, Marcin Wiernek oraz Sebastian Rodzik. Tematem wykładu nowotarsko zaprezentowanego przez doktoranta Uniwersytetu Śląskiego Adriana Ramsa była „Odbudowa Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”. Prelekcja skłoniła zebranych do przemyśleń, kontynuowanych przy patriotycznej nucie podczas dwuczęściowego koncertu pieśni, wydobywającego wydobywając ściskające za serce na przemian rzewne i radosne melodie. Jako pierwszy wystąpił zespół śpiewaczy „Ciężkowianki” przy akompaniamencie wirtuoza akordeonu Anny Jachimczyk.

Dużo mówi się o wychowaniu obywatelskim młodego pokolenia, wszak naród, który nie zna swej przeszłości nie może budować przyszłości. Panie Dorota Prochowska i Gabriela Chyżyńska- nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 18 podjęły trud historycznej edukacji młodzieży poprzez montaż poetycki „Ta, co nie zginęła”, w którym wystąpili uczniowie klasy IV i VI SP 18.

Drugą część koncertu wypełniły pieśni chóru „Sokół” przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie pod dyrekcją Ireny Skakuj. Akompaniowała Marta Rutkowska. Wartę honorową wystawiło LO nr 4 w ZSP nr 2.

Spotkaniu towarzyszyła bogata ekspozycja tematyczna zawierająca piśmiennicze materiały historyczne oraz multimedialna prezentacja przygotowana dzięki pomocy pań Małgorzaty Hezner oraz Ewy Ucholc. Oprawę akustyczną zapewnił Robert Pasierbek i Tomasz Majka. Całość koordynowała Wanda Ciołczyk. O słodki poczęstunek zadbali jak zawsze państwo Janina i Marek Banasikowie. Przybyli obejrzeli także wyeksponowaną od miesiąca na sąsiedniej sali wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji wieczornicy dyrekcjom: Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Muzeum miasta Jaworzna, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz: Annie Dudek, Ewie Ucholc, Małgorzacie Hezner, Dorocie Prochowskiej, Gabrieli Chyżyńskiej, Adrianowi Ramsowi, Irenie Skakuj oraz Pawłowi Gąseckiemu, Anecie Wiecheć, Elżbiecie Pieczarze, Stanisławie Grzywie, Kacprowi Radomskiemu, Magdalenie Chechelskiej, Szymonowi Byrczkowi i Robertowi Pstasiowi, a także z Janinie i Markowi Banasikom. Przedsięwzięcie zyskało wsparcie ze środków Programu FIO (Sportowy Pulsar).

Fot. Elżbieta Pieczara, Paweł Gąsecki, Kacper Radomski