Start "Wega" zaprasza Święto Niepodległości 2014

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Święto Niepodległości 2014

Wega” MCKiS, LKS „Ciężkowianka” Jaworzno

Prowadzący imprezę

Polonia Restituta w Ciężkowicach

W ubiegły piątek 7 listopada w Ciężkowicach w klubie „Wega” po raz czternasty odbyła się wieczornica niepodległościowa zorganizowana przez klub MCKiS „Wega” oraz LKS „Ciężkowianka” Jaworzno z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość rozpoczął „Mazurek Dąbrowskiego”, który zaintonował chór „Sokół” przy MCKiS po którym czar patriotycznej poezji Leopolda Staffa w sposób niezwykle ekspresyjny oddała młoda, utalentowana uczennica I LO w Jaworznie Zofia Fryś. W imieniu organizatorów licznie przybyłą publiczność powitali prezes LKS „Ciężkowianka” Jaworzno Janusz Ciołczyk oraz Zofia Fryś.

W przeszłości wykłady w ciężkowickim klubie przeprowadzali: śp. profesor Wojciech Dziedziak oraz Janusz Ciołczyk, Marcin Wiernek oraz Sebastian Rodzik. Tematem wykładu nowotarsko zaprezentowanego przez doktoranta Uniwersytetu Śląskiego Adriana Ramsa była „Odbudowa Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”. Prelekcja skłoniła zebranych do przemyśleń, kontynuowanych przy patriotycznej nucie podczas dwuczęściowego koncertu pieśni, wydobywającego wydobywając ściskające za serce na przemian rzewne i radosne melodie. Jako pierwszy wystąpił zespół śpiewaczy „Ciężkowianki” przy akompaniamencie wirtuoza akordeonu Anny Jachimczyk.

Dużo mówi się o wychowaniu obywatelskim młodego pokolenia, wszak naród, który nie zna swej przeszłości nie może budować przyszłości. Panie Dorota Prochowska i Gabriela Chyżyńska- nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 18 podjęły trud historycznej edukacji młodzieży poprzez montaż poetycki „Ta, co nie zginęła”, w którym wystąpili uczniowie klasy IV i VI SP 18.

Drugą część koncertu wypełniły pieśni chóru „Sokół” przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie pod dyrekcją Ireny Skakuj. Akompaniowała Marta Rutkowska. Wartę honorową wystawiło LO nr 4 w ZSP nr 2.

Spotkaniu towarzyszyła bogata ekspozycja tematyczna zawierająca piśmiennicze materiały historyczne oraz multimedialna prezentacja przygotowana dzięki pomocy pań Małgorzaty Hezner oraz Ewy Ucholc. Oprawę akustyczną zapewnił Robert Pasierbek i Tomasz Majka. Całość koordynowała Wanda Ciołczyk. O słodki poczęstunek zadbali jak zawsze państwo Janina i Marek Banasikowie. Przybyli obejrzeli także wyeksponowaną od miesiąca na sąsiedniej sali wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji wieczornicy dyrekcjom: Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Muzeum miasta Jaworzna, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz: Annie Dudek, Ewie Ucholc, Małgorzacie Hezner, Dorocie Prochowskiej, Gabrieli Chyżyńskiej, Adrianowi Ramsowi, Irenie Skakuj oraz Pawłowi Gąseckiemu, Anecie Wiecheć, Elżbiecie Pieczarze, Stanisławie Grzywie, Kacprowi Radomskiemu, Magdalenie Chechelskiej, Szymonowi Byrczkowi i Robertowi Pstasiowi, a także z Janinie i Markowi Banasikom. Przedsięwzięcie zyskało wsparcie ze środków Programu FIO (Sportowy Pulsar).

Fot. Elżbieta Pieczara, Paweł Gąsecki, Kacper Radomski