Start "Wega" zaprasza Minister Jędrzejczak w Jaworznie

Wszystkiego najlepszego w roku 2019

Wszystkiego  najlepszego w roku 2020

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Minister Jędrzejczak w Jaworznie Email

Film ze spotkania na stronie społecznościowej Jaworzna


W czwartek 13 czerwca 2013 roku na Śląsku i w Zagłębiu przebywał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak. Na zaproszenie organizacji Minister w Jaworzniepozarządowej LKS „Ciężkowianka” Jaworzno odwiedził także Jaworzno. W samo południe w gmachu jaworznickiej Agencji Rozwoju Lokalnego odbyło się otwarte spotkanie z przedsiębiorcami, samorządowcami, spółdzielcami oraz mieszkańcami Jaworzna poświęcone nowej perspektywie unijnej na lata 2014-20 oraz nowym pomysłom na rynek pracy, którego gospodarzem był prezes LKS „Ciężkowianka”, radny Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk.  Uczestniczyli w nim również: senator RP Bogusław Śmigielski, wicemarszałek województwa śląskiego, lider śląskich ludowców Stanisław Dąbrowa,  prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce Marek Niemczyk, prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej Kazimierz Walasik, śląski komendant wojewódzki OHP Mariusz Pawelec, prezesi powiatowych struktur PSL w Katowicach i Sosnowcu Leszek Boniecki i Adam Stach, kadra kierownicza jaworznickich podmiotów gospodarczych.

 

Konferencję zainaugurował  występ chóru seniora „Jawor” przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod dyrekcją Ireny Skakuj.

Treścią przewodnią spotkania była nowa perspektywa unijna na lata 2014-20 oraz nowe  pomysły na rynek pracy. Jednak w trakcie żywej dyskusji okazało się, iż obszar zainteresowania zgromadzonych w siedzibie ARL zataczał znacznie szersze kręgi i gdyby nie napięty harmonogram pobytu, spotkanie trwałoby znacznie dłużej. Absolwenci wyższych uczelni mają często duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Zdaniem Tomasza Jędrzejczaka młode osoby powinny wykazywać się aktywnością już na studiach. Znajdować dodatkowe zajęcia, udzielać się w kołach naukowych oraz dorywczo pracować. Z jego opinią zgodził się senator RP Bogusław Śmigielski. Mówiono także o inwestycjach powstających dzięki środkom unijnym. Dyskutowano o problemach z zamykaniem dużych i małych przedsiębiorstw. Kolejne wątki jakie pojawiły się w dyskusji dotyczyły kwestii jak państwo polskie powinno wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Postulowano zmniejszenie obciążeń fiskalnych i uproszczenie procedur podatkowych, ułatwienie i wyprostowanie zawiłych meandrów prawa zamówień publicznych. Tu głos zabierali Marek Niemczyk I Kazimierz Walasik.

Osobną bolączką, na którą zwrócił uwagę dyrektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie dr Józef Kurek jest brak parytetu w traktowaniu podmiotów publicznych i prywatnych świadczących usługi medyczne kontraktowane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczy to szczególnie placówek, które pozyskały znaczne środki unijne na zakup wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego oraz poczyniły kosztowne inwestycje na nowoczesne technologie medyczne, dysponują odpowiednią bazą, sprzętem, kadrą medyczną, a nie uzyskują stosownych kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych, w tym  ambulatoryjnych. Nie zabrakło pytań dotyczących reformy KRUS, na które szczegółowej odpowiedzi udzielił wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. Krytykowano rozrost biurokracji we wszystkich dziedzinach aktywności publicznej.

Minister Tomasz Jędrzejczak odwiedził siedzibę organizacji pozarządowej LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, gdzie zapoznał się z  aktywnością tego podmiotu na rzecz społeczności lokalnej, zarówno na gruncie sportowym, jak i licznymi inicjatywami o charakterze: społeczno-kulturalnym i edukacyjno-wychowawczym, folklorystycznym, rekreacyjnym i zabawowym, sportowym, integracyjnym, rodzinnym, pro zdrowotnym, sezonowym, rocznicowym, związanym z upamiętnieniem świat państwowych, religijnych, kalendarzowych, z zakresu ochrony tożsamości i dziedzictwa narodowego. Z uznaniem wypowiadał się o pracy stowarzyszenia, będąc pod wrażeniem niespotykanie jak na klub sportowy szerokiego spektrum działania, zarówno jeśli chodzi o zakres przedmiotowy działalności, jak i zdywersyfikowany wiek, status społeczny, potrzeby i zainteresowania uczestników przedsięwzięć i zajęć. Podkreślił, iż ma wielki szacunek dla ludzi z pasją, którzy serce wkładają w podejmowaną aktywność pro publico bono. Taką pasję odnalazł w ciężkowickim LKSie.

Spore wrażenie na zgromadzonych zrobił występ wokalny mieszkanek dzielnicy Cieżkowice sióstr Ewy i Kasi Goławskich, uczestniczek emitowanego na ogólnopolskiej antenie TVN programu X Factor.

Kolejnymi punktami wizyty Tomasza Jędrzejczaka były Dąbrowa Górnicza oraz Katowice.